شانزدهمین همایش علوم دارویی ایران در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ تا ۱۷ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار خواهد شد.
جستجوی رویداد