اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت ها و چالش ها

اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت ها و چالش ها در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۸ تا ۱۲ دی ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار خواهد شد.این کنفرانس از طریق پایگاه سیویلیکا اطلاع رسانی میگردد و چنانچه تحت حمایت سیویلیکا قراربگیرد، پس از برگزاری، مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد.

محور های همایش

تهدیدات و فناوریهای نوین دفاعی در حوزه بیوالکترومغناطیس

اثرات ژنتیکی، بیولوژیکی و فیزیولوژیکی امواج الکترومغناطیس

آثار روانی و رفتاری امواج الکترومغناطیسی

حفاظت و ایمنی در برابر میدانهای الکترومغناطیسی

تصویربرداری با استفاده از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی

تحریک الکتریکی و مغناطیسی بافت و اجزای زنده

کنترل مغز توسط امواج الکترومغناطیسی

مطالعات اپیدمیولوژیکی اثرات امواج الکترومغناطیسی

دوزیمتری و اندازه‌گیری میدان های الکترومغناطیسی

سازگاری الکترومغناطیسی

ایمنی و آنالیز ریسک سلامت ، استانداردها و سیاست

تخریب گرمایی و هایپرترمی مغناطیسی

دارورسانی مغناطیسی

منفذسازی الکتریکی و دارو درمانی الکتریکی

برش نگاری امپدانسی الکتریکی و مغناطیسی

الکترومگنتوتراپی

و

نظر خود را بنویسید

جزئیات رویداد